Bergler en KiKa

Stichting Kinderen Kankervrij (KiKa) heeft als doel: het werven van fondsen voor vernieuwend onderzoek en andere activiteiten op het gebied van kinderkanker, gericht op minder pijn en strijd, meer genezing en een hogere kwaliteit van leven op latere leeftijd. Daarnaast richt KiKa zich op het geven van voorlichting. Dankzij de informatie uit genenonderzoek weten we bijna zeker dat er nieuwe behandelingsmogelijkheden ontwikkeld kunnen worden om kinderkanker vaker te kunnen genezen en ‘vriendelijker’ te kunnen behandelen. Elk kind dat kanker heeft of krijgt, kan door het onderzoek tijdens én na de behandeling veel meer kwaliteit van leven hebben.

Extra geld zet de vaart erin

Meer dan 95% van de bestaande fondsen richten zich op alle vormen van kanker bij volwassenen. Kanker bij kinderen is veel zeldzamer dan bij volwassenen. Dit is tegelijkertijd een probleem want hierdoor richten deze fondsen zich niet speciaal op kinderkanker. Vernieuwend onderzoek voor kinderkanker vereist een aanpak die gericht is op specifieke genetische eigenschappen voor kinderkanker.

KiKa heeft ervoor gekozen alle zeven academische kindercentra in Nederland te begunstigen. Deze centra hebben hun onderzoeksactiviteiten op elkaar afgestemd. Gezamenlijk dekken zij zo een ongekend breed spectrum van de kinderoncologie af.

In 2017 gaan alle zeven centra samenwerken in het Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie. Een groot deel van het kinderoncologisch onderzoek in Nederland zal dan in het Prinses Máxima Centrum plaatsvinden. KiKa is groot voorstander van dit centrum en wordt een belangrijke financier van de onderzoeken die hier plaats gaan vinden.

Samen Sterk

KiKa heeft een ambitieuze doelstelling. Daarom zijn directie en medewerkers van Bergler ambassadeur van KiKa. Omdat er steeds geld nodig blijft voor onderzoek. Met slechts een gezamenlijk doel: een duidelijke verhoging van het genezingspercentage. Minder pijn en strijd. En meer genezing en kwaliteit voor kinderen met kanker.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de acties van KiKa? Neem dan contact op met Rob Wessels, directeur van de Bergler Groep of kijk op de website van KiKa: www.kika.nl.